Александров Олександр Валентинович –к.х.н., доцент, завідувач кафедрою
Сфера наукових інтересів: Застосування поліфункціональних харчових добавок для поліпшення біологічної та харчової цінності продуктів харчування. Механізми впливу харчових добавок на споживчі властивості харчових продуктів. Вплив харчових добавок на біохімічні та фізіологічні процеси перетравлювання та засвоєння компонентів їжі. Низькотемпературні режими приготування харчових продуктів.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кислотно-основні та комплексоутворюючі властивості целюлозного комплексита, що містить угруповання гідроксамової кислоти і амідоксіма в неводних та змішаних розчинниках.»
Опубліковано більш 200 наукових трудів, у тому числі 36 статей, 95 тез доповідей, 15 підручників та навчальних посібників.
Викладає курси: «Загальна, органічна хімія та екологія», «Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі», «Методи контролю якості харчових продуктів».