Благій Ольга Сергіївна – к. пед. наук, старший викладач
Сфера наукових інтересів: теорія та методика професійного навчання, наукове обґрунтування та розроблення технологій оздоровчих харчових продуктів
В 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі».
Викладає курси: . «Виробниче навчання», «Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі».