Цихановська Ірина Василівна — д.т.н., доцент, заступник завідуючого кафедрою
Сфера наукових інтересів: наукове обґрунтування та розроблення нанотехнологій у харчовій галузі; біологічно-активні добавки; харчові добавки комплексної дії.
В 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез і дослідження фізико – хімічних властивостей ненасичених ефірів оксимів»

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технологій харчових продуктів із поліфазною структурою з використанням наночастинок оксидів заліза»

Опубліковано більш 200 наукових трудів, у тому числі 40 авторських свідоцтв та патентів, 41 стаття, 79 тез доповідей, 36 підручників та навчальних посібників.
Викладає курси: «Мікробіологія та фізіологія харчування», «Мікробіологія та фізіологія, санітарія та гігиєна», «Біологічна та харчова хімія», «Товарознавство харчової продукції».