015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Перший рівень — бакалавр

Кваліфікація — Бакалавр з професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості)

Кредити — 240 кредитів

Термін навчання — 3 р. 10 міс.

Вартість навчання

Опис програми

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі легкої промисловості та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі легкої промисловості та професійної освіти.


Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
керівник підприємств легкої промисловості; технолог на підприємствах швейної галузі; фахівець в галузі систем автоматизованого проєктування; викладач спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах, коледжах, а також у закладах вищої освіти III та IV-го рівнів акредитації.Дисципліни, які вивчаються:

Біохімія життєдіяльності, Вступ до фаху та виробниче навчання, Вікова та педагогічна психологія, Електротехніка, Інженерна та комп’ютерна графіка, Інформатика та комп’ютерні технології, Історія української культури, Інженерна психологія, Інструментальне забезпечення E-Learning, Іноземна мова професійно-ділового спілкування, Історія мистецтва і стилю, Комп’ютерні технології в офісі, Командоутворення й технології командної роботи, Конструювання і моделювання швейних виробів, Методологічні засади професійної освіти, Молекулярний дизайн органічних структур, Основи охорони праці, САПР одягу, Технологія швейних виробів та інші.

Другий рівень — магістр

Кваліфікація — Магістр з професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості)

Кредити — 90 кредитів

Термін навчання — 1 р. 4 міс.

Вартість навчання

Опис програми

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі легкої промисловості та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі легкої промисловості та професійної освіти.


Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
керівник підприємств легкої промисловості; технолог на підприємствах швейної галузі; фахівець в галузі систем автоматизованого проєктування; викладач спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах, коледжах, а також у закладах вищої освіти III та IV-го рівнів акредитації.