182 Технології легкої промисловості

Перший рівень — бакалавр

Кваліфікація — Бакалавр з технології легкої промисловості

Кредити — 240 кредитів

Термін навчання — 3 р. 10 міс.

Вартість навчання

Опис програми

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі лекої промислвоості.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі легкої промисловості.


Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
керівник підприємств, фірм, організацій легкої промисловості; інженер-технолог, інженер-конструктор підприємств швейної галузі; конструктор-технолог на підприємствах легкої промисловості; провідний фахівець у відділі контролю швейного виробництва; експерт в індустрії моди.Дисципліни, які вивчаються:

Біохімія життєдіяльності, Вступ до фаху та виробниче навчання, Вища математика, Етика педагогічної діяльності, Електротехніка, Економіка, Живопис та основи кольорознавства, Інженерна та комп’ютерна графіка,Інженерна та комп’ютерна графіка, Інформатика та комп’ютерні технології, Історія філософської думки в Україні, Історія української культури, Інструментальне забезпечення E-Learning, Історія мистецтва і стилю, Комп’ютерні технології в офісі, Командоутворення й технології командної роботи, Комунікативні процеси у педагогічній діяльності, Конструювання та моделювання швейних виробів, Малюнок і основи композиції, Молекулярний дизайн органічних структур та інші.