Проведення атестаційного екзамену

23.06.2022 на кафедрі Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну був проведений  атестаційний екзамен зі спеціалізації здобувачами початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології). Атестаційний екзамен зі спеціалізації включає в себе питання професійно-орієнтованих дисциплін, а саме: «Вступ до фаху та виробниче навчання», «Сучасні напрями харчової галузі», «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Організація виробництва та обслуговування у закладах харчової галузі», «Основи обладнання в галузі та технічна механіка». Здобувачі освіти продемонстрували сформовані теоретичні знання та вміння їх використовувати під час розв’язання практичних задач.