Участь викладачів кафедри та здобувачів освіти у Міжнародній науково-практичній конференції

Кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну, а саме: викладачі та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти взяли участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених та студентів — РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ, ТЕКСТИЛЬНОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (м. Хмельницький).

Учасники представити свої наукові дослідження, зробили ґрунтовні висновки за темою, виявили особливості сучасної проблеми. Тези наукових доповідей подано в авторській редакції з дотриманням індивідуального стилю.

1. проф. Лазарєва (І.В. Антоненко, Н.С. Ніколенко)

2. проф. Цихановська (Т.І. Іншакова, С.О. Вербицька)

3. доц. Попова Т.І. (О.Р. Бут, П.С. Парфанюк)

4. доц. Борисенко Д.В.

5. доц. Благій О.С. (Н.В. Григоренко, О.І. Курило)

6. доц. Нікуліна А.В. (А.Д. Мироненко, Ю. Орлюк)

Посилання на електронний варіант збірника: