Обговорення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 181 «Харчові технології» та 015 «Професійна освіта. Харчові технології (спеціалізації 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

18.01.2024 р. кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну; ресторанного, готельного та туристичного бізнесу Української інженерно-педагогічної академії організували онлайн-зустріч для обговорення освітніх програм за спеціальностями: 181 «Харчові технології» та 015 «Професійна освіта. Харчові технології (спеціалізації 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» початкового (молодший бакалавр), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Метою зустрічі було обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами, викладачами закладів вищої освіти та гарантами ОП для підвищення теоретичної та практичної спрямованості підготовки конкурентоспроможних майбутніх фахівців, а також напрацювання шляхів співпраці між закладами, які випускають фахівців за спорідненими спеціальностями.

В онлайн-конференції взяли участь заклади вищої освіти: Луцький національний технічний університет, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет,  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гаранти ОП презентували особливості та ключові пріоритети вказаних ОП; підкреслили важливість залучення стейкхолдерів до розробки освітніх програм з метою покращення їх змісту відповідно до потреб сучасного ринку праці. А також ознайомили учасників онлайн-зустрічі з основними цілями, освітніми компонентами, що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей та досягненню програмних результатів навчання.

На зустрічі були підняті питання про елементи дуальної освіти, які впроваджуються в УІПА та інших ЗВО на основі договорів з підприємствами та про внутрішню мобільність, що відбувається на основі договорів між ЗВО-партнерами.

Викладачі поділилися з колегами баченням сучасних проблем харчової промисловості та способами їх подолання відповідно до вимог сучасного ринку освітніх послуг та сфокусували увагу на пропорційній теоретичній, практичній підготовці та достатньому врахуванні потреб здобувачів освіти в індивідуальній освітній траєкторії.