СТУДЕНТИ УІПА ВИВЧАЛИ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

21 лютого 2022 року для здобувачів освітніх програм «Професійна освіта (Харчові технології)» (магістерський рівень), «Професійна освіта (Харчові технології)» (початковий-короткий цикл та бакалаврський рівень) спеціальності 015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) в онлайн-форматі відбулася лекція на тему «Особливості сучасного обладнання харчової галузі».

Лекцію провів д. т. н., професор Рябчиков Микола Львович (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк). 

Під час лекції здобувачі ознайомилися з рівнем розвитку харчової промисловості, досягненнями в галузі створення нових технологій і обладнання. Зокрема, розглянуто загальні відомості про обладнання харчових виробництв; матеріали з нормативної бази, стандартизації та сертифікації обладнання; типові робочі органи для обробки харчових продуктів; обладнання для підготовки сировини до основних технологічних операцій; обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів з’єднанням; обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів формуванням; обладнання для проведення теплових, масообмінних, мікробіологічних процесів; обладнання для теплового та електрофізичного оброблення харчової сировини та напівфабрикатів; обладнання для оброблення розчинів харчових продуктів мембранними методами. 

У лекції значна увага була приділена пріоритетним напрямам в розвитку харчової та переробної промисловості України. Зокрема, підвищенню якості вироблюваних продуктів з одночасним збільшенням їх обсягів та асортименту; практичному розв’язанню завдань, пов’язаних з реалізацією цих напрямів, що, в першу чергу, ґрунтується на технологічному рівні виробництва і його технічної складової. Фахівці з цієї галузі повинні мати знання і уміння інженерного рівня: технологічне обладнання галузі, конструювання обладнання харчових виробництв, моделювання технологічних систем, основи наукових досліджень, інформаційні технології проектування.

У кінці лекції лектор обґрунтував важливість якісної підготовки  фахівців з цієї галузі, які повинні мати знання і уміння інженерного рівня: технологічне обладнання галузі, конструювання обладнання харчових виробництв, моделювання технологічних систем, основи наукових досліджень, інформаційні технології проектування. А також лектор відповів на запитання учасників онлайн-зустрічі.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *