Освітні програми ОПП Бакалавр

ОПП Бакалавр
Спеціальність - 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчовоі технології)

ОПП Бакалавр Спеціальність - 182 Технології легкої промисловості