Силабуси навчальних дисциплін

Спеціальність 015 Професійна освіта (Харчові технології)
Рівень вищої освіти — другий (магістерський) рівень
Освітній ступінь — магістр

З силабусами навчальних дисциплін Ви можете ознайомитись за покликанням.