Вітаємо із захистом наших здобувачів!!!

10 та 16 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти групи ДІТ-Ш20 освітньої програми «Технології
легкої промисловості» спеціальності 182 Технології легкої промисловості.
Здобувачі представили різноманітні проєкти, які охоплювали широкий
спектр питань: від нових методів обробки різних асортиментних груп до
екологічно чистих технологій виробництва одягу.
Комісія, до складу якої увійшли кафедри технологій легкої
промисловості України (проф. Микола РЯБЧИКОВ — Луцький національний-
технічний університет; перший проректор Сергій ПЕТРОВ, к.т.н., доц. Олег
КОНДРАТЮК, зав. каф., проф. Олег ЛИТВИН, доц. Тетяна ПОПОВА, доц.
Денис БОРИСЕНКО, доц. Анастасія НІКУЛІНА – Українська інженерно-
педагогічна академія) високо оцінила рівень підготовки студентів. Особливу
увагу звернули на проекти, що мають потенціал для впровадження у
виробництво та здатні зробити значний внесок у розвиток галузі легкої
промисловості.
Захист кваліфікаційних робіт став важливою подією, яка відзначила
завершення навчання і дала нові можливості випускникам.