ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

харчових та хімічних технологій

Кафедра була заснована в 1958 році і називалась «Кафедра загальної хімії».

Весь час історія кафедри тісно переплітається з історією тих кафедр хіміко-технологічного факультету, яких уже не має, але які довгі роки успішно функцію вали в Українському заочному політехнічному інституті. Це кафедри фізичної і колоїдної хімії (зав. доц. Кремер В.А.), кафедра неорганічних речовин та пластичних мас (зав. проф. Безуглий В.Д.), кафедра хімії (зав. доц. Шупенко Г.С.), кафедра загальної хімічної технології процесів та апаратів (зав. проф. Сидоров Н.А.), кафедра технології органічних речовин (зав. проф. Левченко А.І.).

Весь час на кафедрі проходили структурні зміни. До кафедри було приєднано кафедру технології органічних речовин, а потім і кафедру машин і апаратів хімічних виробництв. В зв’язку з цим мінялась і назва кафедри.

В різні роки кафедрою завідували заслужений діяч науки і технік, академік технологічної академії України проф. Безуглий В.Д., доц. Алексєєва Т.А., проф. Пирогов Ю.А. Більше 20 років кафедрою завідував д.т.н., проф. Ілюха М.Г. Під його керівництвом на кафедрі відкрили нову спеціальність “Професійне навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”. В 2010 році кафедру «Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв» було розділено на кафедри «Хімії, нафтохімічного синтезу та хімічних технологій» (зав. проф. Ілюха М.Г.) та кафедру «Харчової промисловості», завідувачем якої було призначено проф. Скородумову О.Б. 

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Згідно з рішенням Вченої ради академії та конференції трудового колективу від 22.08.2014 року (наказ ректора № 265 від 04 вересня 2014 р.) про реорганізацію кафедр було об’єднано кафедри «Технології харчової промисловості» та «Хімії, нафтохімічного синтезу та хімічних технологій». Створеній кафедрі надали назву кафедра «Харчових та хімічних технологій» завідувачем створениї кафедри було призначено доц. Александрова О.В.

З часом склад кафедри змінювався. Поступово кафедра поповнювалась новими молодими спеціалістами. Основне кадрове поповнення проводилось за рахунок магістрів — випускників кафедри. Таким чином відбулося омолодження кадрового складу. Молоді асистенти та досвідчені доценти працюють над виконанням дисертаційних робіт. За останній час на кафедрі успішно захищені докторські (доц. Лазарєва Т.А., доц. Цихановська І.В.) та кандидатські дисертації (ас. Гонтар Т.Б., ас. Благій О.С.).

Поява молодого покоління визвало новий творчий підйом в роботі кафедри удосконаленню навчального процесу, впровадженню в нього інноваційних ідей.

Нового рівня досягло дипломне проектування магістрів, яке має науково-дослідний характер. Наукові розробки поступово впроваджуються в лабораторний процес.

На кафедрі харчових та хімічних технологій організовані курси “Контидерів”, «Кухарів», «Офіціантів». Кваліфікованими викладачами розроблена навчальна програма курсів. Проводяться майстер-класи. Програма курсів розрахована для навчання всіх бажаючих. 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png

Поряд з організацією навчального процесу на кафедрі виконується науково-дослідна робота, до якої залучають талановитих студентів. Результати досліджень публікуються в наукових статтях та в тезах доповідей науково-практичних студентських конференцій.

pastedGraphic_4.png

Кафедра проводить науково-експериментальні досліди в рамках програми Малої Академії Наук (МАН), в яких беруть участь учні старших класів шкіл, ліцеїв і гімназій міста Харкова та Харківської області.

pastedGraphic_5.png

pastedGraphic_6.png